edit@solution

About edit@solution

This author has not yet filled in any details.
So far edit@solution has created 16 blog entries.

eRačun

2019-07-05T20:04:40+00:00
 • eRačun  ili elektronički račun je račun koji je izdan, poslan i zaprimljen u strukturiranom elektroničkom obliku pogodnom za automatsku i elektroničku obradu u tzv.xml formatu, prema sadržaju je istovjetan papirnatom računu i sadrži sve obvezne stavke propisane važećim zakonskim propisima.
 • svi obveznici javne nabave  (korisnici državnog ili lokalnih proračuna ) od 01.07.2019. više ne smiju primati  tj. njihovi dobavljači izabrani u postupku javne nabave više ne smiju izdavati račune na papiru već svi računi u postupku javne nabave, bez obzira na iznos, moraju biti elektronički računi.
 • svi računi razmijenjeni u javnoj nabavi moraju biti poslani i zaprimljeni putem nacionalne centralne platforme za razmjenu eRačuna, dakle ne e-poštom ili na neki drugi način
 • za elektroničku razmjenu računa između izdavatelja eRačuna i primatelja, zaduženi su informacijski posrednici koji mogu pružati osim elektroničke razmjene i usluge upravljanja cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, zaprimanja, slanja i arhiviranja e-računa.
 • naručitelji koji se u potpunosti financiraju iz proračuna koriste FINA-u kao servis zaprimanja i slanja elektroničkih računa, dok ostali usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa mogu povjeriti bilo kojem informacijskom posredniku registriranom u Hrvatskoj ili bilo kojoj drugoj članici Europske unije.
 • uvođenjem eRačuna je shodno EU Direktiva 2014/55/EU od 16. travnja 2014. i jednaka je forma na nivou EU a time se uspostavlja cjelovit proces integrirane elektroničke javne nabave, od objave nadmetanja, elektroničke dostave ponuda, nadzora izvršenja ugovora, eRačuna i ePlaćanja.
 • uvođenjem obveze izdavanja eRačuna u javnoj nabavi ubrzat će procese javne nabave, smanjiti troškovi poslovanja javne uprave i gospodarskih subjekata te povećati transparentnost

 

Poduzetnici koji  ne posluju s državom ili lokalnom samoupravom tj. obveznicima javne nabave nisu obvezni izdavati eRačun.

 

Mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.

Za sva dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte na 01/6214-402 ili putem maila na  edukacije@abc-solutions.hr.

eRačun2019-07-05T20:04:40+00:00

Porezne novosti PDV od 01.01.2019.

2019-02-12T13:21:35+00:00
 • ULAZAK U PDV SUSTAV ODMAH PO PRELASKU PRAGA OD 300.000 kn prometa od početka kalendarske godine.
 • UKINUTA JE ZABRANA PRIZNAVANJE 50 % PRETPOREZA za nabavu ili najam osobnih automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz. Osobnim automobilima smatraju se motorna vozila namijenjena za prijevoz osoba koja, osim sjedala za vozača, imaju najviše osam sjedala.
 • SMANJENJE STOPE PDV-a:
 • Od 01.01.2019. porezna stopa PDV-a 5% ( a bila je 25% ) primjenjuje se na isporuke:
 1. bezreceptnih lijekova koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode
 2. elektronička izdanja knjiga, udžbenika, novina i drugih publikacija osim  onih koje u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koje se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja
 • Od 01.01.2019. porezna stopa PDV-a 13% ( a bila je 25% ) primjenjuje se na isporuke:
  1. živih životinja: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva
  2. svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva
  3. svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi
  4. žive ribe
  5. svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka
  6. svježih ili rashlađenih rakova: jastozi, hlapovi, škampi, kozice
  7. svježeg ili rashlađenog povrća, korijena i gomolja, uključujući mahunasto suho povrće
  8. svježeg i suhog voća i orašastih plodova
  9. svježih jaja peradi, u ljusci
  10. usluge i  povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi odgovarajućih organizacija i uz odobrenje državnog tijela nadležnog za intelektualno vlasništvo.
 • Od 01.01.2020. smanjenje opće stope PDV-a na 24%.
 • DOSTAVA IZVJEŠTAJA OPZ-STAT-1 o neplaćenim potraživanjima samo 1-godišnje sa završnim izvješćima
 • UVOĐENJE OBAVEZE DOSTAVE KNJIGE URA/IRA uz predaju PDV obrasca
 • PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ (za potrebe poslovanja unutar EU):
 • Porezna uprava može odbiti dodjelu ili ukinuti  ili suspendirati dodijeljeni PDV identifikacijski broj ako utvrdi da više ne postoje razlozi za registriranje za potrebe PDV-a ili ako porezni obveznik zloupotrebljava PDV identifikacijski broj
 • Uvedena je mogućnost da Porezna uprava od poreznog obveznika kojem je PDV identifikacijski broj dodijeljen traži podnošenje instrumenta osiguranja plaćanja PDV-a za razdoblje od najviše 12 mjeseci.

O tome i još više na našim tečajevima i radionicama

 

Mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.

Porezne novosti PDV od 01.01.2019.2019-02-12T13:21:35+00:00

Porezne novosti porezi I doprinosi na dohodak od 01.01.2019.

2019-02-12T13:19:21+00:00

 

 • MINIMALNA OSNOVICA ZA DOPRINOSE ZAPOSLENIH DIREKTORA/ČLANA UPRAVE U 2019. GODINI: bruto 5.491,20 kn, neto za nekoga tko živi u Zagrebu i ima samo vlastiti osobni odbitak 4.225,03 kn. Trošak minimalne direktorske plaće 6.397,25 kn.

Zaposleni direktor/član uprave si ne mora isplaćivati neto plaću.

Direktor/član uprave/likvidator društva/upravitelj zadruge, može i dalje biti zaposlen na nepuno radno vrijeme s tim da po završetku godine, porezna uprava će ga zadužiti i platit će osobno razliku doprinosa do minimalnog godišnjeg iznosa doprinosa za člana uprave, izvršnog direktora, likvidatora društva ili upravitelj zadruge, koji za 2019.godinu iznosi 24.051,46 kn.

 • MINIMALNA PLAĆA ZA RADNIKE U 2019. GODINU: bruto 3.750,00 kn, neto 3.000 kn. Trošak minimalne plaće iznosi  4.368,75 kn.

Trošak minimalne plaće uz umanjenu osnovicu za obračun doprinosa iznosi  4.059,38 kn.

U iznos minimalne plaće ne ulaze povećanja plaće koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad i rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.

 • UKINUTO PRAVO na umanjenje osnovice za obračun doprinosa na minimalnu plaću. U prijelaznom periodu do 2020.godine za radnike za koje je poslodavac do kraja 2018.godine ostvarivao pravo na umanjenu osnovicu, osnovica za doprinose umanjuje se za 2019. 50% i za 2020. 25 %, naravno ako se u tom periodu i dalje isplaćuje zakonska minimalna plaća.
 • MOGUĆE NEOPOREZIVE ISPLATE NAGRADA I DAROVA RADNICIMA U 2019.GODINI:
  • prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) do 2.500,00 kuna godišnje, tekući ili gotovina
  • nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika ( dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl. ) do 5.000 kuna godišnje, isplata na tekući
  • dar u naravi do 600,00 kn godišnje (sa uključenim PDV-om)
  • dar djetetu do 15 godina starosti do 600,00 kuna godišnje
  • jubilarne nagrade radnicima za navršenih 10 godina staža i više (od 1.500 do 5.000 kn)
 • NOVI IZNOSI MJESEČNIH DOPRINOSA OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK:
 • paušalisti 1.233,41 kn
 • djelatnost poljoprivrede i šumarstva 1.695,94 kn
 • obrtnici 2.004,29 kn
 • članovi uprave/direktori 2.004,29 kn
 • likvidatori/upravitelji zadruga 2.004,29 kn
 • slobodna zanimanja 3.391,87 kn
 • nezaposleni članovi uprave 3.391,87 kn

 

O tome i još više na našim tečajevima i radionicama

 

Mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.

Porezne novosti porezi I doprinosi na dohodak od 01.01.2019.2019-02-12T13:19:21+00:00

Moguće neoporezive isplate zaposlenima u 2018. godini

2018-12-14T10:16:43+00:00

NAGRADE

 • Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) do 2.500,00 kuna godišnje
 • Nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika ( dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl. ) do 5.000 kuna godišnje, isplata na tekući
 • Dar u naravi do 600,00 kn godišnje (s uključenim PDV-om)
 • Dar djetetu do 15 godina starosti do 600,00 kuna godišnje
 • Premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja do 6.000 kn godišnje
 • Jubilarne nagrade radnicima za navršenih:
  • 10 godina radnog staža do 1.500,00 kuna
  • 15 godina radnog staža do 2.000,00 kuna
  • 20 godina radnog staža do 2.500,00 kuna
  • 25 godina radnog staža do 3.000,00 kuna
  • 30 godina radnog staža do 3.500,00 kuna
  • 35 godina radnog staža do 4.000,00 kuna
  • 40 godina i svakih narednih 5 godina radnog staža do 5.000,00 kuna

POTPORE

 • Potpore za novorođenče do 3.326,00 kuna godišnje
 • Potpore zbog invalidnosti radnika do 2.500,00 kuna godišnje
 • Potpore za slučaj smrti radnika do 7.500,00 kuna
 • Potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika do 3.000,00 kuna
 • Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana do 2.500,00 kuna godišnje
 • Potpore djetetu do 15 godina starosti za školovanje do 1.750 kn mjesečno za završetak osnovne škole a radi se o djetetu umrlog ili poslovno nesposobnog radnika
 • Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 8.000,00 kuna
 • Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza do visine 6.500,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
 • Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visine 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

TROŠKOVI

 • Troškovi službenih putovanja:
  • dnevnice u zemlji do 170,00 kuna za službeno putovanje koje traje više od 12 sati dnevno, 85 kuna za službena putovanja koja traju više od 8, a manje od 12 sati. Ako je na službenom putovanju osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos dnevnice umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera)
  • dnevnice u inozemstvu do iznosa i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna,
  • naknade prijevoznih troškova u visini stvarnih izdataka (račun za prijevoz vlakom, autobusom ili avionom)
  • naknade troškova noćenja u visini stvarnih izdataka (račun za spavanje u hotelu ili apartmanu)
  • naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kune po prijeđenom kilometru ( ako putujemo vlastitim automobilom )
 • Troškovi loko vožnje –  korištenje privatnog automobila u službene svrhe unutar 30 km od mjesta rada: naknada do 2,00 kune po prijeđenom kilometru
 • Terenski dodatak – u zemlji do 170,00 kuna, u  inozemstvu do 250,00 kuna dnevno na ime pokrića troškova prehrane i drugih troškova radnika na terenu u zemlji, osim troškova smještaja koji se podmiruju na teret poslodavca. Ako je radniku na terenu osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos terenskog dodatka umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera).
 • Troškovi smještaja i prehrane sezonskih radnika u visini stvarnih troškova poslodavca  uz uvjet da je račun plaćen transakcijski
 • Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte
 • Naknade za odvojeni život od obitelji do 1.750,00 kuna mjesečno
 • Pomorski dodatak unutar zemlje do 250,00 kuna dnevno, na brodovima međunarodne plovidbe do 400,00 kuna dnevno.

O tome i još više na našim tečajevima i radionicama.

mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.

Moguće neoporezive isplate zaposlenima u 2018. godini2018-12-14T10:16:43+00:00

Novi zakon o obavljanju studentskih poslova

2018-11-23T09:20:33+00:00
 • s novim zakonom pravo na obavljanje poslova preko studentskih ugovora imaju redovni i izvanredni studenti koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva
 • uvedena je minimalna satnica za obavljanje studentskih poslova koja je trenutno 21,50 kn a dobije se tako što se  aktualna minimalna bruto plaća u RH podijeli sa 160 h
 • Izvođač za obavljanje studentskih poslova ima pravo na 50% veću satnicu za rad  u dane državnoga blagdana,noću, prekovremeni rad i nedjeljom.
 • Izvođač ima pravo i na naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i druge naknade ako su predviđene ugovorom.
 • Izvođač koji obavlja studentski posao najmanje šest sati dnevno ima pravo na plaćeni odmor od minimalno 30 minuta.
 • Naručitelj posla je obavezan  isplatiti posredniku naknade za obavljeni studentski posao najkasnije 15 dana od završetka posla a posrednik je obavezan  isplatiti Izvođaču naknade za obavljeni studentski posao u roku 3 radna dana.
 • Naručitelj posla koji je kao poslodavac poslovno uvjetovanim otkazom otkazao radniku ne smije šest mjeseci od dana dostave odluke o otkazu ugovora o radu radniku za tu vrstu poslova  ne smije zaposliti novog radnika na to radnu mjesto niti sklopiti ugovor o obavljanju studentskih poslova.
 • Naručitelj posla dužan je osigurati  uvjete za obavljanje studentskih poslova na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje izvođača, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i drugim propisima tj. ako u društvo je zaposlen samo vlasnik ili nema zaposlenih a postoje poslovi koji se obavljaju preko studentskih ugovora – društvo je obveznik Zakona o zaštiti na radu.
 • propisane su kazne do 100 tisuća kuna za prekršaje od neisplate naknade studentu do fiktivnog ugovaranja poslova

O tome i još više na našim tečajevima i radionicama.

mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.

Novi zakon o obavljanju studentskih poslova2018-11-23T09:20:33+00:00

Krećemo u poduzetništvo – da li ući u sustav PDV-a ili ne

2018-07-17T09:20:23+00:00
 • limit za ulazak u sustav PDV-a je 300.000 kn prometa godišnje i ako pređemo taj iznos moramo ući po sili zakona. Prijava se radi putem obrasca PDV-P do 15.01. za tekuću godinu.
 • ako smo u sustav PDV-a ušli po sili zakona a slijedeće godine ostvarimo promet manji od 300.000 kn godišnje možemo izaći iz sustava PDV-a. Zahtjev za izlazak iz sustava PDV se predaje do 15.01. za tekuću godinu.
 • također možemo i vlastitom voljom ući u sustav PDV-a i to nas onda obvezuje naredne 3 godine. Koji može biti motiv za dobrovoljni ulazak u PDV sustav:
  • ako su nam kupci pravne osobe koji su obveznici PDV-a njima PDV nije trošak a nama je sva nabava jeftinija za 25% tj. za iznos PDV-a jer ga koristimo kao pretporez
  • ako imamo velika investicijska ulaganja nama je sva nabava jeftinija za 25% tj. za iznos PDV-a jer ga koristimo kao pretporez
  • ako imamo velike zalihe robe i valute plaćanja duže od dospijeća plaćanja PDV-a onda nam PDV kao pretporez može biti izvor financiranja
 • ako su nam kupci fizičke osobe tj. građani, prodajemo uslugu i nemamo velika investicijska ulaganja nama se ne isplati ući u sustav PDV ( ako ne moramo ) jer smo prema kupcima skuplji za iznos PDV-a. Ako prodajemo robu fizičkim osobama tj. građanima tada odluka ovisi koliko je ostalih troškova i PDV u njima osim kod nabave robe i da li se ulaskom u sustav PDV-a gubi ili dobiva.
 • ako smo ušli u sustav PDV-a po sili zakona ili vlastitom voljom i imamo promet do 3 mil kuna godišnje možemo izabrati obračun PDV-a po naplaćenoj naknadi. U obračun ulaze samo naplaćeni računi od kupaca i plaćeni računi prema dobavljačima te je stoga preporučljiva tko ima ili očekuje rizik naplate od kupaca. Prijava se radi putem obrasca PDV-P do 15.01. za tekuću godinu.
 • ako nam je promet preko 3 mil kn ili nismo odabrali obračun PDV-a po naplaćenoj naknadi PDV se obračunava po izdanom računu tj. svi izdani i primljeni računi bez obzira da li su naplaćeni ili plaćeni ulaze u obračun PDV-a.
 • ako poslujemo sa EU, bilo da kupujemo ili prodajemo robu i/ili usluge moramo izvaditi PDV broj, bez obzira jesmo li ili nismo ušli u sustav PDV-a. Za robu je prag stjecanja 77.000 kn a usluga 0 kn.

Mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.           

Krećemo u poduzetništvo – da li ući u sustav PDV-a ili ne2018-07-17T09:20:23+00:00

Gospodarska djelatnost udruga i ostalih neprofitnih organizacija

2018-05-22T12:17:54+00:00
 • gospodarska djelatnost=profitna djelatnost=prodaja proizvoda, robe i/ili usluga
 • udruga se NE osniva sa svrhom stjecanja dobiti ali može obavljati gospodarsku djelatnost sukladno svojem statutu i registraciji, osim onih koje su zakonom izričito zabranjene.
 • kao i kod profitnih pravnih subjekata za svaku konkretnu gospodarsku djelatnost treba razmotriti nadležnu zakonsku regulativu kao npr. za djelatnost trgovine Zakon o trgovini
 • gospodarska djelatnost se ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe
 • kod obavljanja gospodarske djelatnosti višak prihoda nad rashodima ostaje udruzi i koristi se isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom
 • ako udruga obavlja gospodarsku djelatnost, odnosno isporučuje dobra i usluge, obvezna je za isporučena dobra i usluge izdati račun po istim pravilima koja vrijede za ostale pravne subjekte na tržištu
 • ako udruga obavljanjem gospodarske djelatnosti ostvari prihod veći od 300.000 kn godišnje mora ući u sustav PDV-a.
 • obavljanje gospodarske djelatnosti ne znači nužno da je udruga obveznik poreza na dobit. Za porezne svrhe bitno je utvrditi da li obavljanje gospodarske djelatnosti:
  • dovodi do neopravdanih povlastica na tržištu zbog neoporezivanja
  • da li se radi samostalno
  • da je trajno ili privremeno
  • da li isključivo radi ostvarenja dobiti ili drugih gospodarstveno procjenjivih koristi
 • udruga može izabrati paušalno plaćanje poreza na dobit ako zadovoljava 2 uvjeta:
  • prihodi od gospodarske djelatnosti nisu veći od 300.000 kn (limit za ulazak u sustav PDV-a)
  • prihod od gospodarske djelatnosti nije veća od 50% ukupnog prihoda udruge
 • mora se voditi posebna evidencija prihoda i rashoda od gospodarske djelatnosti
 • udruge također mogu, radi obavljanja gospodarskih djelatnosti, u svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih statutom, osnivati trgovačka društva, zadruge ili druge gospodarske subjekte, sukladno posebnim propisima, a uzajamne odnose urediti ugovorom

Detaljnije informacije saznajte na našem vikend tečaju Osnove poslovanja i knjigovodstvo udruga

Mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.                                                                         

Gospodarska djelatnost udruga i ostalih neprofitnih organizacija2018-05-22T12:17:54+00:00

Završni račun – što je amortizacija i kako utječe na rezultat poslovanja

2018-05-22T11:57:08+00:00

AMORTIZACIJA je pojam vezan za dugotrajnu imovinu i predstavlja trošak njezinog postupnog trošenja. Dugotrajna imovina je zgrada, kamion, automobil, sofware, … mobitel odnosno sve ono što koristimo u našem poslovanju duže od 1 godine tj. ne potroši se odmah ili unutar 1 godine kao npr. papir, toner, benzin, … režijski troškovi.

S obzirom na vrijednost dugotrajne imovine različito je troškovno tretiramo:

 • vrijednost dugotrajne imovine <= 3.500 kn – cijeli iznos ide u trošak odmah ili su svojstvu amortizacije kažemo da se jednokratno otpisuje. Takva imovina se naziva i tretira kao SITNI INVENTAR, odmah ide u trošak ali se mora voditi evidencija sitnog inventara.
 • vrijednost dugotrajne imovine > 3.500 kn – nabavni iznos ide postupno u trošak ovisno o vijeku trajanja dugotrajne imovine. Npr. ako smo kupili automobil vrijednosti 100.000 kn i procjenjujemo da će nam služiti 5 godina, onda svake poslovne godine kroz amortizaciju u trošak ide 20.000 kn odnosno 1/5 tog nabavnog iznosa ili kažemo da se automobil amortizira po amortizacijskog stopi od 20%.

Također u svojstvu zakonske regulative POREZA NA DOBIT propisane su maksimalno porezno dopustive amortizacijske stope:

Mali poduzetnici najčešće koriste linearnu metodu obračuna amortizacije-jednak raspored troškova nabavne imovine kroz godine i zakonski propisane stope koje su porezno priznate.
I na kraju kako amortizacija utječe na rezultat poslovanja a time i plaćanja/neplaćanja poreza na dobit:

 • nabavljena dugotrajna imovina je ispod 3.500 kn – trošak poslovne godine u kojoj je nabavljena
 • koristimo redovne ili ubrzane porezno dopustive stope – za automobil iz primjera trošak poslovne godine može biti 20.000 kn ili 40.000 kn ?!?

 

Mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.           

Završni račun – što je amortizacija i kako utječe na rezultat poslovanja2018-05-22T11:57:08+00:00

Porezi i doprinosi na dohodak od 01.01.2018. godine

2018-01-23T13:51:31+00:00

MINIMALNA OSNOVICA ZA DOPRINOSE ZAPOSLENIH DIREKTORA/ČLANA UPRAVE U 2018. GODINI: bruto 5.213,00 kn za puno radno vrijeme.
Ako se u tom iznosu isplaćuje i neto plaća za nekoga tko živi u Zagrebu i ima samo osobni odbitak, neto plaća iznosi 4.065,50 kn, trošak minimalne direktorske plaće 6.109,64 kn.
MINIMALNA PLAĆA ZA RADNIKE U 2018. GODINU: bruto 3.439,80 kn, neto 2.751,84 kn. Trošak minimalne plaće iznosi 4.031,45 kn.
Trošak minimalne plaće uz umanjenu osnovicu za obračun doprinosa iznosi 3.735,62 kn.
PRAVO NA UMANJENJE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA NA MINIMALNU PLAĆU ZA 50% MINIMALNE PLAĆE moguće je za sve radnike koji su koji su u mjesecu prosincu 2017. godine imali ugovorenu, utvrđenu ili propisanu minimalnu plaću ili do visine minimalne plaće ( bruto 3.276,00 kn) i dalje u 2018. godini imaju ugovorenu, utvrđenu ili propisanu plaću do iznosa minimalne plaće ili u iznosu minimalne plaće (3.439,80 kn) i to do trenutka ugovaranja, utvrđivanja ili propisivanja plaće koja je viša od iznosa minimalne plaće.
Za novozaposlene radnike ili radnike kojima se ugovorena plaća smanjuje na iznos minimalne plaće u 2018.godini umanjenje osnovice za doprinose može se primijeniti nakon 12 mjeseci kontinuirane isplate minimalne plaće.
U IZNOS MINIMALNE PLAĆE NE ULAZE povećanja plaće koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad i rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.
VODA TE TOPLI I HLADNI NAPITCI (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol) koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena, ne smatraju se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada.
NOVI IZNOSI MJESEČNIH DOPRINOSA OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK:

o djelatnost poljoprivrede i šumarstva 1.640,90 kn
o obrtnici 1.939,24 kn
o paušalisti 1.193,38 kn
o slobodna zanimanja 3.281,78 kn
o nezaposleni članovi uprave 3.281,78 kn

O tome i još više na našim tečajevima i radionicama SAZNAJTE VIŠE

Porezi i doprinosi na dohodak od 01.01.2018. godine2018-01-23T13:51:31+00:00

Vrijeme za izmjene načina oporezivanja i plaćanja poreza

2018-01-05T11:15:37+00:00

najkasnije do 15.01.2018.

ULAZAK/IZLAZAK iz sustava PDV-a

 • ako nam je promet u 2017. veći od 300.000 kn moramo se prijaviti kao obveznik PDV-a po sili zakona – podnosimo obrazac PDV-P nadležnoj PU
 • ako smo ušli u sustav PDV-a po sili zakona a u 2017. godini imamo manji promet od 300.000 kn, možemo izaći iz sustava PDV-a – podnosimo Zahtjev nadležnoj PU
 • ako nam je promet u 2017 manji od 300.000 kn možemo se prijaviti kao obveznik PDV-a po vlastitom izboru – podnosimo obrazac PDV-P nadležnoj PU
 • ako smo ušli u sustav PDV-a po vlastitom izboru to nas obvezuje 3 godine

PLAĆANJE PDV-a po „izdanom računu“ ili „naplaćenoj naknadi“

 • ako nam je godišnji promet manji od 3 mil kn možemo birati hoćemo li plaćati PDV po izdanom ili naplaćenom računu (u obračun ulazi samo PDV po plaćenim računima) – podnosimo obrazac PDV-P nadležnoj PU
 • ako smo izabrali plaćanje po naplaćenom računu na računu moramo staviti napomenu „obračun prema naplaćenoj naknadi“

OBVEZNIK PDV-a mjesečni ili tromjesečni

 • ako nam je godišnji promet manji od 800.000 kn i ne poslujemo s EU možemo izabrati da budemo tromjesečni obveznik PDV-a (PDV se obračunava kvartalno ) – podnosimo Zahtjev nadležnoj PU

ULAZAK u sustav POREZA NA DOBIT za samostalne djelatnosti

 • ako obavljamo samostalnu djelatnosti možemo ući u sustav poreza na dobit po vlastitom izboru ili ako smo ostvarili godišnji promet veći od 3 mil kn te zadovoljavamo 2 od 3 uvjeta:

1. dohodak u 2017.veći od 400.000 kn
2. vrijednost dugotrajne imovine na 31.12.2017. veća od 2 mil kn
3. zapošljavamo više od 15 radnika
moramo ući u sustav POREZA NA DOBIT po sili zakona – podnosimo Zahtjev nadležnoj PU

 • ako smo ušli u sustav POREZA NA DOBIT po vlastitom izboru to nas obvezuje 3 godine

PLAĆANJE POREZA NA DOBIT po naplaćenoj realizaciji

 • ako nam je godišnji promet manji od 3 mil kn i plaćamo PDV po naplaćenoj naknadi možemo izabrati plaćanje poreza na dobit po naplaćenoj realizaciji – podnosimo Zahtjev nadležnoj PU

PAUŠALNO PLAĆANJA POREZA NA DOBIT za neprofitne organizacije

 • ako smo neprofitna organizacija i godišnji prihod od gospodarske djelatnosti je manji od 300.000 kn i ne prelazi 50% ukupnog prihoda neprofitne organizacije možemo izabrati paušalno oporezivanja gospodarske (profitne) djelatnosti – podnosimo Zahtjev nadležnoj PU

PAUŠALNO PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK za obrtnike i OPG-ove

 • ako smo obrt ili OPG, godišnji promet nam je manji od 300.000 kn i nismo u sustavu PDV-a možemo izabrati paušalno oporezivanje – podnosimo obrazac RPO nadležnoj PU

 

Mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.

Vrijeme za izmjene načina oporezivanja i plaćanja poreza2018-01-05T11:15:37+00:00

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.