Česta pitanja

Česta pitanja2017-08-16T10:14:16+00:00
Da li mogu nabaviti osobni automobil na tvrtku?2017-10-25T09:48:51+00:00

Naravno, ako potreba posla zahtjeva.
Pri tome treba razlučiti da li je automobil osobni ili dostavno-teretni. Da li je auto osobni ili dostavno-/teretni rješava se kod registracije automobila. Automobili s N1 kategorijom u prometnoj dozvoli su dostavno/teretna vozila i kod nabavke takvih vozila imamo pravo na 100% odbitka PDV-a.
Također, ako se radi o osobnom automobilu koji služi za obavljanje djelatnosti npr. auto-škola za obuku vozača, prodaja automobila za testiranje vozila, hitne intervencije za servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, rent-a-car, taxi ili se nabavljaju za daljnju prodaju, kod nabavke imamo pravo na 100% odbitka PDV-a.

U svim ostalim slučajevima do kraja 2017.godine nemamo pravo na odbitak PDV-a, a od 01.01.2018. kod nabavke bit će moguće odbitak 50% PDV-a.

O tome i još više na našim tečajevima i radionicama na RASPORED EDUKACIJA

 

mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.

Koji je porezni tretman automobila u vlasništvu tvrtke?2017-10-25T09:49:08+00:00

Ako se osobni automobil koristi isključivo u poslovne svrhe tada automobil treba prije i nakon radnog vremena biti parkiran u poslovnim prostorijama društva i o tome treba se donijeti odluka. Pri tome se obavezno mora voditi evidencija prijeđenih kilometara.
Za sve troškove automobila, osim osiguranja, do kraja 2017.godine nemamo pravo odbitka PDV-a kao pretporeza i porezno je priznato 70% troškova (uključivši i PDV) a od 01.01.2018. bit će moguće odbitak 50% PDV-a ali će biti porezno priznato 50% troškova.

Ako zaposlenici mogu koristiti osobni automobil u privatne svrhe ( da li povremeno ili 24h dnevno ) to se smatra plaćom u naravi.
Plaća u naravi se može obračunavati na tri načina:

1. obračun prema stvarnom korištenju vozila 2,00 kn/km – mora se voditi evidencija prijeđenih kilometara gdje se vidi i privatno korištenje automobila
2. ako je automobil nabavljen na operativni leasing, 20% leasing rate mjesečno – ne mora se voditi evidencija prijeđenih kilometara
3. u visini 1% nabavne vrijednosti automobila mjesečno – ne mora se voditi evidencija prijeđenih kilometara.

Kad se obračunava plaća u naravi onda su svi troškovi automobila 100% priznati. Od 01.01.2018. bit će moguće i odbitak 50% PDV-a na troškove osobnih automobila.

O tome i još više na našim tečajevima i radionicama na RASPORED EDUKACIJA

mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.

Koliki je minimalni trošak rada direktora?2018-01-05T11:23:18+00:00

Trošak rada direktora po minimalnoj osnovici za doprinose u 2018.godini:

 

Koliki je trošak rada za društvo ako je sa radnikom ugovorena zakonska minimalna placa ?2018-01-23T14:04:44+00:00

Trošak rada sa minimalnom zakonskom plaćom u 2018.godinu:

 

 

Trošak rada sa minimalnom zakonskom plaćom i umanjenom osnovicom za doprinose u 2018.godinu:

Da li vlasnik i direktor trgovačkog društva mora biti zaposlen u tom društvu ? Da li trgovačko društvo mora imati zaposlenog radnika ?2017-08-16T09:22:48+00:00

Trgovačko društvo može poslovati bez ijednog zaposlenog radnika. S tim da direktor društva, ako nije u radnom odnosu u tom ili nekom drugom društvu, plaća doprinose na poduzetničku plaću koja za 2017.godinu iznosi 7.739,00 kn i mjesečni trošak doprinosa je 2.878,91 kn. U tom slučaju ako društvo još nema dovoljno prometa ili je predviđena bruto plaća direktora ispod 7.739,00 kn, isplatnije je zaposliti direktora. Direktor i vlasnik mogu ali i ne moraju nužno biti ista osoba.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.