Darivanje poslovnim partnerima

DARIVANJE poslovnih partnera je u pravilu reprezentacija. Pri tome se ne radi o nogometnoj ili nekoj drugoj sportskoj momčadi koja predstavlja našu zemlju nego o porezno-računovodstvenom terminu kad se poklanja ili nešto daje poslovnom partneru. Pri tome treba na računu ili na poleđini računa treba evidentirati o kojem se poslovnom partneru radi.
Dakle, trošak reprezentacije u poslovanju je trošak darivanja poslovnih partnera u vidu plaćenog ručka, skijanja, poklonjenog parfema i slično.

Bez obzira jeste ili niste u sustavu PDV-a, vaš je trošak onaj krajnji iznos s PDV-om tj. bruto iznos jer se PDV po računima reprezentacije ne prizna kao pretporez.

Trošak reprezentacije s aspekta poreza na dobit ili poreza na dohodak je 50% porezno priznat trošak. Što to konkretno znači.

Za primjer, ako neki mikro poduzetnik ostvaruje dobit prije oporezivanja 10.000 € i potrošio je na troškove reprezentacije tijekom godine 1.000 € mjesečno, to će biti trošak u postupnosti poslovanja, ali zbog posebnog poreznog tretmana, kada se obračunava porez na dobit, porezna osnovica će se uvećati za 50% tog troška tj. 500 €. Time će biti plaćeno više poreza na dobit za 50 €.

  Porez na dobit bez troška reprezentacije Porez na dobit sa troškom reprezentacije
Bruto dobit 10.000 10.000
Osnovica za porez 10.000 10.500
Porez na dobit 10%   1.000   1.050
Neto dobit za vlasnike   9.000   8.950


Ako se darivaju reklamni predmeti s oznakom poduzeća ili proizvodi iz vlastitog asortimana s naznakom „nije za prodaju“, pojedinačne vrijednosti do 160 kn bez PDV-a ne smatraju se reprezentacijom nego troškovima reklame i kako takvi su 100% priznati troškovi.

Darivanje zaposlenicima

 

Plaćom se za potrebe oporezivanja ne smatraju:
 • uređenje i opremanje radnih prostora i prostora za odmor i prehranu
 • posebna radna odjeća obilježena nazivom ili znakom poslodavca u skladu s posebnim propisima o zaštiti na radu te odjeća određena prema posebnim pravilima poslodavca
 • sredstva za rad
 • službeni mobitel
 • obvezni liječnički pregledi prema posebnim propisima
 • sistematski kontrolni liječnički pregledi ako su omogućeni svim radnicima – SISTEMATSKI PREGLEDI
 • obrazovanje i izobrazba koje su u svezi s djelatnosti poslodavca – EDUKACIJA
 • članarine po osnovi članstva u strukovnim komorama koje je, prema posebnim propisima, obvezno za radnike pri obavljanju određenih poslova za poslodavaca
 • propisane zatezne kamate na plaću isplaćenu po sudskoj presudi, sudskoj nagodbi ili izvansudskoj nagodbi
 • voda te topli i hladni napici (osim napitaka koji sadržavaju alkohol), koje poslodavac na svoj teret omogućava radnicima za vrijeme radnog vremena
Poslodavac može svojim radnicima neoporezivo isplatiti:
 • Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) do 5.000 kuna godišnje, na redovan ili tekući račun
 • Nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika ( dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl. ) do 7.500 kuna godišnje, na redovan ili tekući račun
 • Paušalne naknade za prehranu radnika (ako se NE plaća prehrana u stvarnom izdatku) do 6.000,00 kn godišnje, na redovan ili tekući račun ili troškovi prehrane radnika za vrijeme radnog odnosa do 12.000,00 kn godišnje (računi moraju glasiti na poslodavca i moraju biti plaćeni bezgotovinski, s računa ili poslovnom karticom, mora se vidjeti kontinuitet korištenja ugostiteljskih usluga ili kupnja u trgovini tijekom radnih dana )
 • Dar u naravi do 1.000,00 kuna godišnje sa uključenim PDV-om – bonovi ili teambulding ili možda rekreacija i sport
 • Dar djetetu radnika do 15 godina starosti do 1.000,00 kuna godišnje
 • Troškovi vrtića tzv. redovne skrbi djece radnika koja su predškolske dobi do iznosa stvarnog izdatka, direktno plaćanje ili refundacija na redovan tekući račun na temelju vjerodostojne dokumentacije+izjava drugog roditelja da istu ne koristi
 • Troškovi smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa do iznosa stvarnog izdatka temeljem vjerodostojne dokumentacije (ugovor ili račun na poslodavca ili refundacija na redovan tekući račun)
 • Troškovi ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga za odmor radnika prema propisu ministarstva turizma, do 2.500,00 kn godišnje (CRO kartica za plaćanje hotela, restorana i slično)
 • Premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja do 6.000 kn godišnje (MIO III STUP)
 • Premije za dopunsko i dodatno osiguranje, do 2.500,00 kn godišnje, direktno plaćanje ili refundacija na redovan tekući račun na temelju vjerodostojne dokumentacije
 • Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte
 • Jubilarne nagrade radnicima za navršenih:
  • 10 godina radnog staža do 1.500,00 kuna
  • 15 godina radnog staža do 2.000,00 kuna
  • 20 godina radnog staža do 2.500,00 kuna
  • 25 godina radnog staža do 3.000,00 kuna
  • 30 godina radnog staža do 3.500,00 kuna
  • 35 godina radnog staža do 4.000,00 kuna
  • 40 godina i svakih narednih 5 godina radnog staža do 5.000,00 kuna

 

Donacije

DONACIJE su darivanja raznih udruga i sličnih organizacija koje obavljaju kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge društvene i od javnog interesa djelatnosti.

Nema ograničenja iznosa za donacije, ali je porezno priznat trošak (onaj na koji se ne plaća porez na dobit ) do 2% prošlogodišnjeg ukupnog prihoda za cijelu godinu.

Donacije mogu biti u novcu ili proizvodima. Ako ste u sustavu PDV-a a donirate u proizvodima, na vlastite proizvode morate obračunati PDV na tržišnu vrijednost ili ako se radi o nabavi ne može odbiti PDV kao pretporez.

U DONACIJE ZA ZDRAVSTVENE POTREBE spada i plaćanje troškova za zdravstvene potrebe fizičkih osoba (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala) koje nisu plaćene osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe. Uvjet je da je darovanje odnosno plaćanje troškova obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava (liječnička dokumentacija).