Izrada završnog računa i ostale
knjigovodstvene usluge

EU PODUZETNIK u PDVsustavu RH
 • izrada izlaznih računa
 • knjiga izlaznih i ulaznih računa
 • obračun PDV-a
 • elektronski PDV obrazac
 • e-porezna
ADMINISTRACIJA

U našem aranžmanu bilo da se poslovi obavljaju u našem uredu ili kod vas kroz potrebu zaposlenika u nepunom radnom vremenu:

• platni promet
• ugovori o radu i otkazi
• prijave i odjave zaposenika, kadrovska evidencija
• e-mirovinsko i e-zdravstveno
• poslovni dopisi

PLAĆA I DRUGI DOHODAK (ugovor o djelu, honorari i slično)

U sklopu cjelokupne knjigovodstvene usluge ili ako imate potrebu za outsoursingom obračuna plaća:

 • platne liste
 • obračun honorara
 • JOPPD obrazac za dohotke i ostala primanja
 • ručni ili elektronski nalozi za plaćanje
 • e-porezna
PDV

U sklopu cjelokupne knjigovodstvene usluge ili ako imate potrebu za outsoursingom obračuna PDV-a:

• knjiga izlaznih računa i ulaznih računa
• obračun PDV-a
• elektronski PDV obrazac
• elektronske zbirne prijave stjacanja i prodaje unutar EU
• e-porezna

ZAVRŠNI RAČUN

U sklopu cjelokupne knjigovodstvene usluge ili ako trebate samo pomoć kod izrade završnog računa i/ili izradu završnog računa tu smo za Vas:

 • bilanca
 • račun dobiti i gubtika
 • porezna bilanca
 • obračun članarina
 • e-porezna, e-fina
 • kontakti sa revizorom i Poreznom upravom
POREZNO I RAČUNOVODSTVENO SAVJETOVANJE

Obratite nam se sa povjerenjem za bilo koju poslovnu situaciju: