Jednostavno knjigovodstvo za obrte i slobodna zanimanja

N

knjiga primitaka i izdataka

N

evidencija o tražbinama i obavezama, obrazac TO

N

knjiga izlaznih i ulaznih računa

N

osnovna sredstva s obračunom amortizacije

N

blagajna

N

putni nalozi

N

ugovor o djelu

N

obračun PDV-a i izrada ostalih poreznih evidencija

N

devizno poslovanje

N

e-fina, e-porezna, e-mirovinsko, e-zdravstveno

N

statistička izvješća

N

godišnja Porezna prijava dohotka

N

izvještaji i praćenja po zahtjevu korisnika

N

porezno i računovodstveno savjetovanje