POREZNE I OSTALE NOVOSTI

Kako legalno doćI do novca iz poduzeća

1) Prije svega se treba sjetiti što je cilj poslovanja nekog poduzeća: stjecanje dobiti za vlasnika ili vlasnike. Tako da se najbrže može doći do novca kroz isplatu dobiti vlasniku.

Za isplatu je potrebno:

  • imati dobiti

  • donijeto Odluku o isplati dobiti

  • podnijeti obrazac JOPPD na dan isplate 

  • i platiti porez na kapital 10%+prirez

Trošak novca kod isplate dobiti je: 

  • max 25,98 % na isplaćeni iznos ako je prihod poduzeća < 7,5 mil kuna

  • max 38,27 % na isplaćeni iznos ako je prihod poduzeća > 7,5 mil kuna

Davanja na plaću su duplo veća.

2) često poduzetnici zaborave da za poslovanje koriste vlastiti poslovni ili stambeni prostor a upravo je to najjeftiniji legalan novac. 

Potrebno je:

  • sklopiti Ugovor o najmu prostora s vlasnikom

  • vlasnik treba ugovor prijaviti na poreznu upravu radi plaćanja poreza na imovinu

  • porez na imovinu plaća Najmodavac

  • trošak novca koji se dobije kroz najam je max 9 %

mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.