Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) je organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji.

 

OPG je namijenjen samo fizičkim osobama, a fizičke osobe imaju mogućnost odabira obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede kao glavne ili kao sporedne. Trenutno u Hrvatskoj broj registriranih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava iznosi 162 966.

 

Zašto otvoriti OPG?

 

Prednosti

 • promet do 80.500 kn neoporezivo, doprinosi 606,26 kn
 • manji mjesečni doprinosi 1.754,96 kn
 • pomoć članova obitelji i zajedničkog kućanstva
 • sezonski rad u poljoprivredi

 

Nedostaci

 • odgovornost cijelom svojom imovinom
 • nema opcije sezonskog poslovanja nego cijela kalendarska godina

 

kako otvoriti opg knjigovođe abc solutions knjigovodstvo

 

Tko može otvoriti OPG?

 

Djelatnost OPG-a može obavljati fizička osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj te fizička osoba koja ima prebivalište na teritoriju druge države članice Europske unije ili potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru te Švicarske Konfederacije, ali samo ako ima pravo iskorištavanja resursa u Hrvatskoj.

 

Jedan od osnovnih uvjeta za obavljanje djelatnosti OPG-a je posjedovanje i korištenje proizvodnih resursa u poljoprivredi što uključuje zemljišta za bilinogojstvo, posjedovanje stoke za stočarstvo, posjedovanje i raspolaganje potrebnim proizvodnim resursima te korištenje stručnih znanja i vještina ako su propisani za pojedinu djelatnost.

 

Za vas smo pripremili vodič koji će vam pomoći prilikom otvaranja OPG-a.

 

Koraci za otvaranje OPG-a

 

 1. Odrediti nositelje i članove OPG-a
 2. Podnijeti Zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u uredu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APRRR) – postupak upisa pokreće nositelj OPG-a podnošenjem zahtjeva.
 3. Odabir organizacijskog oblika OPG-a– zakonom je propisano od koje ekonomske veličine gospodarstva OPG mora biti upisan u Upisnik OPG-ova.
 4. Odabir statusa OPG-a– statusi OPG-a: OPG za proizvodnju, OPG za proizvodnju i preradu, OPG za proizvodnju i usluge te OPG za proizvodnju, preradu i usluge.
 5. Naziv OPG-a i sjedište OPG-a
 6. Otvoriti žiro račun za fizičku ili pravnu osobu koji glasi na nositelja OPG-a
 7. Prijava u poreznoj upravi– prijava u registar poreznih obveznika odnosno obveznika poreza na dohodak
 8. Prijava na mirovinsko osiguranje i zdravstveno osiguranje
 9. Odabir knjigovodstvenog servisa

 

Ukoliko vam nešto nije jasno i želite dodatno pojašnjenje,  slobodno nam se javite i mi ćemo vam pomoći sa stručnim savjetima.