Knjigovodstvo jdoo ili doo Novi Zagreb i Velika Gorica

N

dnevnik i glavna knjiga

N

saldakonti kupaca i dobavljača

N

knjiga izlaznih i ulaznih računa

N

osnovna sredstva s obračunom amortizacije

N

blagajna

N

putni nalozi

N

obračun plaća

N

ugovor o djelu

N

obračun PDV-a i izrada ostalih poreznih evidencija

N

devizno poslovanje

N

e-fina, e-porezna, e-mirovinsko, e-zdravstveno

N

statistička izvješća

N

završni račun

N

izvještaji i praćenja po zahtjevu korisnika

N

porezno i računovodstveno savjetovanje