Koji je porezni tretman automobila u vlasništvu tvrtke?

  • ako se osobni automobil koristi isključivo u poslovne svrhe, tada automobil treba biti prije i nakon radnog vremena, parkiran ispred ili u poslovnim prostorijama društva i o tome treba se donijeti odluku
  • evidencija prijeđenih kilometara nije obavezna ali se preporuča
  • ako je netko u sustavu PDV-a, za nabavu i sve troškove osobnih automobila, osim osiguranja, moguće je odbiti 50% PDV-a
  • troškovno, porezno se prizna 50% troškova osobnih automobila, osim osiguranja i taksi kod registracije automobila koji se priznaju u potpunosti.
  • ako zaposlenici mogu koristiti osobni automobil u privatne svrhe( povremeno ili 24h dnevno ) to se smatra plaćom u naravi.

Plaća u naravi se može obračunavati na tri načina:

  1. obračun prema stvarnom korištenju vozila 0,40 €/km – mora se voditi evidencija prijeđenih kilometara gdje se vidi i privatno korištenje automobila
  2. ako je automobil nabavljen na operativni leasing ili se radi o dugoročnom najmu, 20% najma ili leasing rate sa PDV-om, mjesečno – ne mora se voditi evidencija prijeđenih kilometara
  3. u visini 1% nabavne vrijednosti automobila sa PDV-om, mjesečno – ne mora se voditi evidencija prijeđenih kilometara.

Saznajte više o našim edukacijama koje će Vam pomoći da unaprijedite svoje poslovanje

https://www.abc-solutions.hr

Prijavite se da dođete lakše do cilja

edukacije@abc-solutions.hr