Donijeli ste odluku da je sada pravo vrijeme za ulazak u poduzetničke vode, no da biste mogli obavljati bilo kakvu gospodarsku djelatnost potrebno je osnovati gospodarski subjekt. Tri najpoznatija gospodarska subjekta u Hrvatskoj su obrt, društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) te jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.).
 

Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

D.o.o. je društvo kapitala koji zahtjeva ulog temeljnog kapitala u vrijednosti od najmanje 20.000,00 kuna. Troškovi osnivanja d.o.o. kreću se između 4 i 5 tisuća kuna. Registraciju društva potrebno je obaviti preko odvjetnika ili preko javnog bilježnika. Također, prilikom registracije obavezna je nazočnost svih osnivača društva.

Što se djelatnosti tiče, možete upisati koliko god djelatnosti želite, dok vam cijena ostaje ista, no svako naknadno dodavanje djelatnosti zahtijevat će dodatne troškove.

Prednosti osnivanja d.o.o.:

 • direktor ne odgovara svojom imovinom za dugovanja poduzeća
 • jednostavan je postupak prijenosa vlasništva
 • lakši pristup izvorima financiranja
 • nema progresivnog oporezivanja
 • d.o.o. može imati više direktora
 • ako je direktor zaposlen negdje drugdje, ne treba plaćati doprinose u poduzeću
 • moguća je registracija neograničenog broja djelatnosti

 Nedostaci osnivanja d.o.o.:

 • visoki troškovi osnivanja i promjene podataka
 • minimalni temeljni kapital (najmanje 20.000,00 kuna)
 • dugotrajan proces likvidacije sa vrlo visokim troškovima
 • stroga zakonska regulativa

Visoke troškove osnivanja možete izbjeći on-line osnivanjem koje je moguće samo hrvatskim građanima koji imaju e-osobnu iskaznicu.
 

Zašto j.d.o.o.?

 • odgovornost članova društva do svote kapitala koju je član uplatio
 • niži troškovi osnivanja i zatvaranja (u usporedbi sa d.o.o.)
 • svota minimalnog temeljnog kapitala (10,00 kuna)

 Nedostaci osnivanja j.d.o.o.:

 • troškovi revizije i dugotrajnost procesa prilikom prelaska u d.o.o.
 • obveza izdvajanja 25% dobiti sve dok se društvo ne preoblikuje u d.o.o.
 • dugotrajan proces likvidacije s prilično visokim troškovima
 • može imati najviše pet osnivača (samo jedan smije biti direktor)

Zašto obrt ?

 • brzo otvaranje i zatvaranje
 • slobodno raspolaganje gotovinom
 • jednostavno knjigovodstvo
 • mogućnost paušalnog oporezivanja, bez vođenja knjigovodstva za promet do 300.000 kuna
 • mogućnost pomaganja obitelji

Nedostaci obrta:

 • zbog istog OIB-a obrta i vlasnika – odgovornost vlastitom imovinom
 • za veće dohotke viša je stopa oporezivanja od poreza na dobit
 • nema nepunog rada vlasnika
 • ako je uz radni odnos, doprinosi se svejedno obračunavaju na ostvareni dohodak

Naša preporuka bi bilo online osnivanje društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), naravno ako posjedujete 20.000,00 kuna za temeljni kapital.

O tome i još više na našim tečajevima i radionicama (ABC Edukacije) – MALA ŠKOLA ZA PODUZETNIKE ili webinar o osnivanju.
 
Mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.