Moguće neoporezive isplate zaposlenima u 2018. godini

NAGRADE

 • Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) do 2.500,00 kuna godišnje
 • Nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika ( dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl. ) do 5.000 kuna godišnje, isplata na tekući
 • Dar u naravi do 600,00 kn godišnje (s uključenim PDV-om)
 • Dar djetetu do 15 godina starosti do 600,00 kuna godišnje
 • Premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja do 6.000 kn godišnje
 • Jubilarne nagrade radnicima za navršenih:
  • 10 godina radnog staža do 1.500,00 kuna
  • 15 godina radnog staža do 2.000,00 kuna
  • 20 godina radnog staža do 2.500,00 kuna
  • 25 godina radnog staža do 3.000,00 kuna
  • 30 godina radnog staža do 3.500,00 kuna
  • 35 godina radnog staža do 4.000,00 kuna
  • 40 godina i svakih narednih 5 godina radnog staža do 5.000,00 kuna

POTPORE

 • Potpore za novorođenče do 3.326,00 kuna godišnje
 • Potpore zbog invalidnosti radnika do 2.500,00 kuna godišnje
 • Potpore za slučaj smrti radnika do 7.500,00 kuna
 • Potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika do 3.000,00 kuna
 • Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana do 2.500,00 kuna godišnje
 • Potpore djetetu do 15 godina starosti za školovanje do 1.750 kn mjesečno za završetak osnovne škole a radi se o djetetu umrlog ili poslovno nesposobnog radnika
 • Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 8.000,00 kuna
 • Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza do visine 6.500,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
 • Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visine 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

TROŠKOVI

 • Troškovi službenih putovanja:
  • dnevnice u zemlji do 170,00 kuna za službeno putovanje koje traje više od 12 sati dnevno, 85 kuna za službena putovanja koja traju više od 8, a manje od 12 sati. Ako je na službenom putovanju osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos dnevnice umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera)
  • dnevnice u inozemstvu do iznosa i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna,
  • naknade prijevoznih troškova u visini stvarnih izdataka (račun za prijevoz vlakom, autobusom ili avionom)
  • naknade troškova noćenja u visini stvarnih izdataka (račun za spavanje u hotelu ili apartmanu)
  • naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kune po prijeđenom kilometru ( ako putujemo vlastitim automobilom )
 • Troškovi loko vožnje –  korištenje privatnog automobila u službene svrhe unutar 30 km od mjesta rada: naknada do 2,00 kune po prijeđenom kilometru
 • Terenski dodatak – u zemlji do 170,00 kuna, u  inozemstvu do 250,00 kuna dnevno na ime pokrića troškova prehrane i drugih troškova radnika na terenu u zemlji, osim troškova smještaja koji se podmiruju na teret poslodavca. Ako je radniku na terenu osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos terenskog dodatka umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera).
 • Troškovi smještaja i prehrane sezonskih radnika u visini stvarnih troškova poslodavca  uz uvjet da je račun plaćen transakcijski
 • Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte
 • Naknade za odvojeni život od obitelji do 1.750,00 kuna mjesečno
 • Pomorski dodatak unutar zemlje do 250,00 kuna dnevno, na brodovima međunarodne plovidbe do 400,00 kuna dnevno.

O tome i još više na našim tečajevima i radionicama.

mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.

2018-12-14T10:16:43+00:00

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.