Novi iznos ino dnevnica od 08.02.2024.

 

 • dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu jesu naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje u mjesto udaljeno najmanje 30 kilometara od mjesta rada odnosno življenja za potrebe poslovanja
 • ako je na službenom putovanju, na teret poslodavca, osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos dnevnice umanjuje se za 30%, odnosno za 60% ako su osigurana obadva obroka (ručak i večera). Doručak koji je uračunat u cijenu noćenja smatra se troškom noćenja i ne smatra se osiguranom prehranom
 • Smatrat će se da je osobi prehrana osigurana i ako je osiguran ručak i/ili večera:
  • u cijeni kotizacije za prisustvovanja seminarima, stručnim savjetovanjima i slično
  • u cijeni karte za putovanje brodom
  • u cijeni zrakoplovne putničke karte, zbog prekida putovanja ili
  • iz sredstava reprezentacije poslodavca.
 • Troškovi prijevoza koji se odnose na prvi dolazak u odredište službenog putovanja (od zračne luke, autobusnog ili željezničkog kolodvora ili pristaništa do hotela, odnosno mjesta poslovnog sastanka ako nema potrebe za noćenjem) i zadnji odlazak iz odredišta službenog putovanja (od hotela odnosno mjesta poslovnog sastanka ako nema potrebe za noćenjem do zračne luke, autobusnog ili željezničkog kolodvora ili pristaništa), smatraju se troškom prijevoza na službenom putovanju i ne podmiruje se iz dnevnice. Sav ostali prijevoz u mjestu putovanja podmiruju se iz dnevnice.
 • dnevnice za Hrvatsku su 30,00 €/danu za službena putovanja preko 12 h
 • dnevnice za inozemstvo regulirane su Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, kojom su 08.02.2024.godine, nakon 18 godina utvrđeni novi iznosi ino dnevnica

 

 • novi iznos ino dnevnica za neke zemlje gdje Hrvati najčešće putuju:
  • Austrija 90 €
  • Bosna i Hercegovina 50 €
  • Italija 80 €
  • Mađarska 70 €
  • Njemačka 90 €
  • SAD 100 $
  • Slovenija 80 €
  • Srbija i Crna Gora 50 €
  • Švedska 90 €
  • Švicarska 90 €

Ostali države na linku Nove ino dnevnice.

 • ino dnevnica određena za stranu državu u koju se službeno putuje obračunava se od sata prelaska granice RH, a dnevnice određene za stranu državu iz koje se dolazi, do sata prelaska granice RH
 • ako se za službeno putovanje u inozemstvo koristi zračni prijevoz, ino dnevnica se obračunava 2 sata prije vremena predviđenog polijetanja zrakoplova iz posljednje zračne luke u RH do vremena dolaska zrakoplova u prvu zračnu luku u RH
 • ako se za službeno putovanje u inozemstvo koristi brod, dnevnica se obračunava od sata polaska broda iz posljednjeg pristaništa u RH do sata povratka broda u prvo pristanište u RH
 • ako se službeno putuje u više zemalja, u odlasku se obračunava dnevnica utvrđena za stranu država u kojoj se počinje službeno putovanje, a u povratku dnevnica utvrđena za stranu državu u kojoj je službeno putovanje završeno.
 • Za svako zadržavanje odnosno proputovanje kroz stranu državu koje traje duže od 12 sati obračunava se dnevnica za tu stranu državu, a svako zadržavanje u stranoj državi kraće od 12 sati, obračunava se u vrijeme provedeno u idućoj državi u kojoj se provelo više od 12 sati
 • ako se jedan službeni put odnosi na put u tuzemstvo i inozemstvo, prvo se utvrđuje pravo na inozemnu dnevnicu, a nakon toga pravo na tuzemnu dnevnicu, uzimajući u obzir ukupan broj dana/sati provedenih na službenom putu. Ako je ukupno na putovanju osoba provela više od osam, odnosno više od 12 sati, a u inozemstvu manje od osam sati, tada se isplaćuje pripadajuća tuzemna dnevnica uzevši u obzir ukupan broj sati provedenih na putovanju u tuzemstvu i inozemstvu

Saznaj više o našim edukacijama koje će ti pomoći da unaprijediš poslovanje: https://www.abc-solutions.hr

Prijavi se da dođeš brže i lakše do cilja: edukacije@abc-solutions.hr