Plaćanje i naplata u gotovini

 

 • pravni subjekti gotovinom mogu plaćati računi do 700,00 €
 • ako se plaća ili naplaćuje gotovinom mora se voditi blagajna ( izuzetak su obrtnici i ostali obveznici poreza na dohodak )
 • jedan pravni subjekt može imati više blagajni, pri tome je jedna glavna a ostale su pomoćne blagajne

Vođenje blagajne podrazumijeva dokumentaciju:

  1. Uplatnice – za svaku uplatu novca
  2. Isplatnice – za svaku isplatu novca iz blagajne.
  3. Blagajnički izvještaj – koji prikazuje stanje i promet blagajne
 • uz svaku isplatnicu treba biti priložen račun ili putni nalog ili nešto drugo kao dokaz ostvarenog troška
 • kad se vodi blagajna treba donijeti Odluku o blagajničkom maksimumu
 • blagajnički maksimum je maksimalni iznos novca koji može biti u blagajni a da nije položen i/ili vraćen na račun

Zakonom o fiskalizaciji je propisano koliko maksimalno može biti gotovine na nivou pravnog subjekta po svima blagajnama, ovisno o veličini poduzeća:

  1. mikro poduzetnici 2.000,00 €
  2. mali poduzetnici 7.000,00 €
  3. srednji poduzetnici 12.000,00 €
  4. veliki poduzetnici 15.000,00 €

pravni subjekti čiji je račun u blokadi, ne može plaćati gotovim novcem i/ili zadržati gotov novac u blagajni

prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ne smije se naplatiti ili obaviti plaćanje u gotovini u vrijednosti većoj od 10.000,00 €

Saznaj više o našim edukacijama koje će ti pomoći da unaprijediš poslovanje: https://www.abc-solutions.hr

Prijavi se da dođeš brže i lakše do cilja: edukacije@abc-solutions.hr