Poduzetnik si i što trebaš znati o bilanci

 1. BILANCA je pregled stanja poslovanja tvog poduzeća na određeni dan, ako je to kraj godine onda na 31.12.
 2.  STANJE POSLOVANJA gledaš kroz:
 • vrijednost imovine i
 • izvor imovine odnosno kome ta imovina pripada: vlasnicima ili postoje obaveze prema bankama, dobavljačima, zaposlenicima i slično
 1.  IMOVINA je sve  što tvoje poduzeće ima: kompjuteri, osobni ili teretni automobil, zaliha robe ili sirovina, nenaplaćeni računi od kupaca,…, stanje na žiro-računu i blagajni. Kad se to sve zbroji na 31.12. to je UKUPNA IMOVINA ili kako se stručno kaže AKTIVA 
 2.  Sve što tvoje poduzeće ima, nabavljeno je iz:
 • VLASTITOG KAPITALA – novca koji si unio kao upisani temeljni kapital ( npr. 2.500 € kod osnivanja d.o.o.) ili neisplaćenih dobiti tekuće i ranijih godina
 • TUĐEG KAPITALA – obaveze za kredite, leasinge, prema dobavljačima, državi, radnicima i slično
 1. Ili kako se stručno kaže PASIVA 
 2. bilančna ravnoteža je upravo to:
 3. IMOVINA=IZVOR IMOVINE
 4. IMOVINA=VLATITI KAPITAL+OBAVEZE
 5. AKTIVA=PASIVA
 6. BILANCA je krvna slika tvog poduzeća, iz nje se vidi što poduzeće ima i kome to pripada.
 7. ako su obaveze veće od imovine, to znači ako sve što poduzeće ima prodaš, ne možeš izmiriti dugovanja – nimalo poželjna situacija i osnova je za pokretanje stečaja
 8. banke kod kreditiranja razmatraju klijente kojima je imovina barem 20% pokrivena vlastitim kapitalom
 9. i za kraj ti kao direktor potpisuješ i odgovoran za BILANCU a ne knjigovođa – nađi načina i da taj dio držiš pod kontrolom naprimjer: stanje novca na računima mora odgovarati stvarnom stanju po izvodima na 31.12.

  https://www.abc-solutions.hr

  edukacije@abc-solutions.hr