• ako poslujemo s EU tj. nabavljamo ili prodajemo robu, proizvode i/ili usluge moramo izvaditi PDV identifikacijski broj, bez obzira jesmo li ili nismo u PDV sustavu
  • nabava ili prodaja robe i proizvoda  vrijednosti do 77.000 kn moguća je i bez PDV identifikacijskog broja
  • PDV identifikacijski broj se vadi tako što se pripadajućoj ispostavi Porezne uprave preda obrazac P-PDV, pod rednim brojem 1. i 4. I time se porezni obveznik upisuje VIES bazu.

Ako je VAT broj valjan izdajemo račun kupcu, bez PDV i s napomenom:

  • oslobođeno po čl.17. st. 1. Zakona o PDV-u „reverse charge“ – ako se radi o usluzi
  • oslobođeno po čl.41. st. 1. Zakona o PDV-u „reverse charge“ – ako se radi o robi ili proizvodima

Promet se prikazuje u PDV obrascu pod I. – oslobođenja i u obrascu ZP po VAT broju kupca. Rok predaje je 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

  • kad prodajemo građanima unutar EU treba bilježiti promet po zemljama. Za prodaju vrijednosti do 77.000 kn tretiramo kao prodaju u Hrvatskoj, ako je netko u sustavu PDV obračunava se hrvatski PDV. Kad se pređe prag zemlje treba se registrirati za PDV u toj zemlji ili prijaviti pripadajućoj ispostavi Porezne uprave korištenje pojednostavljenog postupka oporezivanja kojim se putem e-porezne prijavljuju prometi i plaća PDV po svim zemljama u Hrvatskoj.
  • Kad nabavljamo proizvod, robu ili uslugu iz EU, trebamo dobavljaču dati naš PDV ( VAT ) broj i dobivamo račun bez PDV-a zemlje dobavljača. 
  • Promet i PDV po hrvatskim zakonima na taj promet, se prikazuje u PDV obrascu istovremeno kao obaveza pod rubrike II. 5.-10.  i pretporez pod rubrike III. 5.-10, ako smo u sustavu PDV-a. Ako nismo u sustavu PDV onda se samo prikazuje kao obaveza koju trebamo i platiti. Također se promet prikazuje u obrascu PDV-S po VAT broju dobavljača. Rok predaje je 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Rok plaćanja obveze ( ako nismo u sustavu PDV-a ) do kraja mjeseca za prethodni mjesec.

O tome i još više na našim tečajevima i radionicama ( link na https://abc-solutions.hr/edukacije/ )

Mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.