• u realnom sektoru na snazi su kolektivni ugovori za branše: građevina i ugostiteljstvo
 • kolektivnim ugovorima se detaljnije uređuju prava i obaveze Poslodavaca i radnika određene branše tj. djelatnosti
 • prema izmjenama I  dopuni Kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 13.07.2022. novo je:

1. od 01.08.2022. najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove je bruto 5.100,00 kuna 8 do 31.07.2022. je bila 4.100,00 kuna )

Grupa složenosti Poslovi – radna mjesta

Osnovna plaća

po satu

Osnovna plaća

mjesečno

 I. grupa

Transportni radnik, pomoćni radnik, čistač, domar, zaštitar, dostavljač 29,31 5.100,00

II. grupa

PKV građevinski radnici: pomoćni priručni radnici svih struka 31,61 5.500,00

III. grupa

KV građevinski radnici početnici (zidar, tesar, monter, armirač,…) 34,48 6.000,00

IV. grupa

KV građevinski radnici svih struka 37,36 6.500,00

V. grupa

KV građevinski radnici svih struka

 • samostalno obavljaju poslove
40,23 7.000,00

VI. grupa

VKV građevinski radnici svih struka

42,24

44,11

7.350,00

7.675,00

VII. grupa

VKV građevinski radnici-majstori svih zanimanja 46,41 8.075,00

VIII. grupa

Voditelji I rukovoditelji: samostalnost I kreativnost 49,28 8.575,00

IX. grupa

Voditelji I rukovoditelji: inicijativa kreativnost 55,03 9.575,00

X. grupa

Voditelji građenja vrlo složenog gradilišta, glavni inženjer, glavni projektant 57,47 10.000,00

XI. grupa

Voditelji projekta, odgovorni rukovoditelj poslovanja – sektora 66,09 11.500,00

XII. grupa

Član uprave, direktor, vlasnik obrta i druge osobe ovlaštene za zastupanje 86,21 15.000,00

 

2. pored osnovne place radnici imaju pravo na dodatke:

  • dodatak za radni staž – 0,5 % za svaku navršenu godinu staža kod poslodavca
  • prekovremeni rad, noćni rad I rad nedjeljom – 30% uvećanje cijene sata rada
  • rad blagdanom – 50% uvećanje cijene sata rada
  • smjenski rad – 10% uvećanje cijene sata rada
  • otežani uvjeti rada: utjecaj okoline najmanje 5% ( ukinut dodatak za vozače teških vozila u javnom prometu I rad na teškim građevinskim strojevima )
  • otežani uvjeti rada: fizička i psihička opterećenja 15%-50%

3. materijalna prava radnika:

  • regres 2.000,00 kuna
  • božićnica 600,00 kuna
  • terenski rad ( ne putuje svaki dan kući ) od 130-200 kuna
  • terenski rad ( putuje svaki dan kući ) od 80-130 kuna
  • naknada troškova prijevoza 1,20 kn/km koja se isplaćuje za svaki dan rada u slučajevima kada ne postoji javni prijevoz

4. obveza poslodavca u slučaju nezgode na radu izdati dodatno uputstvo za siguran rad svim gradilištima i radnim mjestima da bi se izbjegle buduće nezgode na radu

5. obveze radnika da za vrijeme rada ne smije pušiti, koristiti mobilni uređaj niti obavljati bilo kakve radnje Kojima se ometa proces rada I ugrožava sigurnost svih radnika

6. pri izvođenju radova na visini radnik mora postupati prema pravilima struke I propisima zaštite na radu

O tome i još više na našim tečajevima i radionicama MALA ŠKOLA ZA PODUZETNIKE ili webinar o osnivanju.

Mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.