• POTPORA ZA SRPANJ, sufinanciranje troška plaće 2.000 kn/radniku  koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu, za poslodavce koji zapošljavaju do 10 radnika i koji imaju pad prihoda veći od 50% svibanj 2020/2019 ili za nove poduzetnike svibanj 2020/veljača 2020.godine.

Zahtjev se predaje Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, postupak i  detalji na  http://mjere.hr/mjere/potpore-ocuvanje-radnih-mjesta/. 

Poslodavac je dužan poštovati ugovor o radu i isplatiti radniku ugovorenu plaću, kao  i sva propisana davanja za poreze i doprinose.

  • POTPORA ZA PERIOD 01.07.-31.12.2020. – SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, sufinanciranje troška plaće najviše 2.000 kn/radniku+doprinosi za poslodavce koji zapošljavaju više od 10 radnika i koji imaju pad prihoda najmanje 20% mjesec 2020. u odnosu na isti mjesec 2019. te su privremeno uveli  puno radno vrijeme radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od polovice mjesečnog fonda sati.

Zahtjev se predaje Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, postupak i  detalji na  http://mjere.hr/mjere/potpore-ocuvanje-radnih-mjesta/. 

Potporu nije moguće ostvariti za vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl.

  • ODGODA PLAĆANJA POREZA I DOPRINOSA- 20.06.2020. je istekla mogućnost traženja odgoda plaćanja te počinje dospijeće odgođenih plaćanja na 3 mjeseca,  tako npr. ako su doprinosi dospijevali 15.04. novi rok dospijeća je 15.07. i tada treba platiti odgođene obveze plaćanja doprinosa. 

U roku od 5 dana, nakon dospijeća može se podnijeti zahtjev za obročno plaćanje do 24 rate, bez kamata, samo dospjelih obveza ili ukupno odgođenih obveza.

Zahtjev se predaje Poreznoj preko e-porezne.

  • OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA I DOPRINOSA tj. otpis za porezne obveznik koji su poslovali u 2019.godini I imali pad prihoda veći od 50% u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i to u cjelosti za porezne obveznike, koji su imali prihod u 2019.godini do 7,5 mil.kn prihoda te djelomično, proporcionalno padu prihoda porezne obveznike, koji su imali prihod u 2019.godini veći 7,5 mil.kn.

Porezni obveznici kojima je odobrena odgoda plaćanja poreznih obveza nisu trebali ponijeti novi zahtjev ali bi bilo dobro da provjere podatke kod svog referenta u Ispostavi porezne uprave jer oni procjenjuju pad prihoda na temelju PDV obrasca, što nužno ne mora pokazivati realnu sliku kod npr. obračuna PDV-a po naplaćnoj naknadi.

  • OBVEZE POREZA NA DOBIT  – razlika po poreznim prijavama za 2019.godinu dospijeva na 31.07. Također prvi novi predujam koji je utvrđen za 2020.godinu dospijeva 31.07.2020. za 6/2020i za dalje se plaća redovito na kraju mjesec. Ako netko ima smanjene gospodarske aktivnosti u odnosu na 2019. treba podnijeti Zahtjev za smanjenje ili ukidanje predujma poreza na dobit.

Zahtjev se predaje Poreznoj preko e-porezne.

O tome i još više na našim tečajevima i radionicama.

Mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.