• ULAZAK U PDV SUSTAV ODMAH PO PRELASKU PRAGA OD 300.000 kn prometa od početka kalendarske godine.
 • UKINUTA JE ZABRANA PRIZNAVANJE 50 % PRETPOREZA za nabavu ili najam osobnih automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz. Osobnim automobilima smatraju se motorna vozila namijenjena za prijevoz osoba koja, osim sjedala za vozača, imaju najviše osam sjedala.
 • SMANJENJE STOPE PDV-a:
 • Od 01.01.2019. porezna stopa PDV-a 5% ( a bila je 25% ) primjenjuje se na isporuke:
 1. bezreceptnih lijekova koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode
 2. elektronička izdanja knjiga, udžbenika, novina i drugih publikacija osim  onih koje u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koje se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja
 • Od 01.01.2019. porezna stopa PDV-a 13% ( a bila je 25% ) primjenjuje se na isporuke:
  1. živih životinja: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva
  2. svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva
  3. svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi
  4. žive ribe
  5. svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka
  6. svježih ili rashlađenih rakova: jastozi, hlapovi, škampi, kozice
  7. svježeg ili rashlađenog povrća, korijena i gomolja, uključujući mahunasto suho povrće
  8. svježeg i suhog voća i orašastih plodova
  9. svježih jaja peradi, u ljusci
  10. usluge i  povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi odgovarajućih organizacija i uz odobrenje državnog tijela nadležnog za intelektualno vlasništvo.
 • Od 01.01.2020. smanjenje opće stope PDV-a na 24%.
 • DOSTAVA IZVJEŠTAJA OPZ-STAT-1 o neplaćenim potraživanjima samo 1-godišnje sa završnim izvješćima
 • UVOĐENJE OBAVEZE DOSTAVE KNJIGE URA/IRA uz predaju PDV obrasca
 • PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ (za potrebe poslovanja unutar EU):
 • Porezna uprava može odbiti dodjelu ili ukinuti  ili suspendirati dodijeljeni PDV identifikacijski broj ako utvrdi da više ne postoje razlozi za registriranje za potrebe PDV-a ili ako porezni obveznik zloupotrebljava PDV identifikacijski broj
 • Uvedena je mogućnost da Porezna uprava od poreznog obveznika kojem je PDV identifikacijski broj dodijeljen traži podnošenje instrumenta osiguranja plaćanja PDV-a za razdoblje od najviše 12 mjeseci.

O tome i još više na našim tečajevima i radionicama

 

Mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.