• NOVI PRAG ZA MOGUĆNOST OPREZIVANJA PO NAPLAĆENIM NAKNADAMA: 7,5 mil HRK ( bio 3 mil HRK )
 • PROŠIRENJE PRIMJENE STOPE OD 13%: ugostiteljske usluge prehrane te usluge nositelja fonogramskih prava.
 • POREZNO OSLOBOĐENJE AKO SE DJELATNOST OBAVLJA I KROZ TRGOVAČKA DRUŠTVA I OBRT:
  • za zdravstvene usluge
  • usluge dentalne medicine
  • usluge socijalne skrbi
  • obrazovne usluge
  • usluge u kulturi
  • ostale usluge od javnog interesa.
 • DOKAZ O OTPREMI ZA ISPORUKE DOBARA UNUTAR EU: dva neproturječna dokaza: CMR, teretnica, račun za prijevoz robe ili pojedinačni ali potvrđen kao npr. CMR sa policom osiguranja za prijevoz ili račun za prijevoz i provedeni nalog plaćanja prijevoza.
  U slučaju da stjecatelj prevozi dobra tada isporučitelj mora posjedovati i pisanu izjavu stjecatelja o preuzimanju dobra.

O tome i još više na našim tečajevima i radionicama.

Mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.