• MINIMALNA OSNOVICA ZA DOPRINOSE ZAPOSLENIH DIREKTORA/ČLANA UPRAVE U 2019. GODINI: bruto 5.491,20 kn, neto za nekoga tko živi u Zagrebu i ima samo vlastiti osobni odbitak 4.225,03 kn. Trošak minimalne direktorske plaće 6.397,25 kn.

Zaposleni direktor/član uprave si ne mora isplaćivati neto plaću.

Direktor/član uprave/likvidator društva/upravitelj zadruge, može i dalje biti zaposlen na nepuno radno vrijeme s tim da po završetku godine, porezna uprava će ga zadužiti i platit će osobno razliku doprinosa do minimalnog godišnjeg iznosa doprinosa za člana uprave, izvršnog direktora, likvidatora društva ili upravitelj zadruge, koji za 2019.godinu iznosi 24.051,46 kn.

 • MINIMALNA PLAĆA ZA RADNIKE U 2019. GODINU: bruto 3.750,00 kn, neto 3.000 kn. Trošak minimalne plaće iznosi  4.368,75 kn.

Trošak minimalne plaće uz umanjenu osnovicu za obračun doprinosa iznosi  4.059,38 kn.

U iznos minimalne plaće ne ulaze povećanja plaće koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad i rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.

 • UKINUTO PRAVO na umanjenje osnovice za obračun doprinosa na minimalnu plaću. U prijelaznom periodu do 2020.godine za radnike za koje je poslodavac do kraja 2018.godine ostvarivao pravo na umanjenu osnovicu, osnovica za doprinose umanjuje se za 2019. 50% i za 2020. 25 %, naravno ako se u tom periodu i dalje isplaćuje zakonska minimalna plaća.
 • MOGUĆE NEOPOREZIVE ISPLATE NAGRADA I DAROVA RADNICIMA U 2019.GODINI:
  • prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) do 2.500,00 kuna godišnje, tekući ili gotovina
  • nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika ( dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl. ) do 5.000 kuna godišnje, isplata na tekući
  • dar u naravi do 600,00 kn godišnje (sa uključenim PDV-om)
  • dar djetetu do 15 godina starosti do 600,00 kuna godišnje
  • jubilarne nagrade radnicima za navršenih 10 godina staža i više (od 1.500 do 5.000 kn)
 • NOVI IZNOSI MJESEČNIH DOPRINOSA OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK:
 • paušalisti 1.233,41 kn
 • djelatnost poljoprivrede i šumarstva 1.695,94 kn
 • obrtnici 2.004,29 kn
 • članovi uprave/direktori 2.004,29 kn
 • likvidatori/upravitelji zadruga 2.004,29 kn
 • slobodna zanimanja 3.391,87 kn
 • nezaposleni članovi uprave 3.391,87 kn

 

O tome i još više na našim tečajevima i radionicama

 

Mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.