• POVEĆANJE OSNOVNOG OSOBNOG ODBITKA na 4.000 kn mjesečno, 48.000 kn godišnje.
 • MINIMALNA PLAĆA ZA RADNIKE U 2020. GODINU: bruto 4.062,51 kn, neto 3.250,00 kn. Trošak minimalne plaće iznosi  4.732,82 kn.U iznos minimalne plaće ne ulaze povećanja plaće koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad i rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.Za  radnike za koje je poslodavac do kraja 2018.godine ostvarivao pravo na umanjenu osnovicu, osnovica za doprinose umanjuje se za 25 %, ako se u tom periodu i dalje isplaćuje zakonska minimalna plaća. 2020. godina je zadnja godina za korištenje te povlastice. Trošak minimalne plaće sa umanjenom osnovicom iznosi  4.565,24 kn.
 • MINIMALNA OSNOVICA ZA DOPRINOSE ZAPOSLENIH DIREKTORA/ČLANOVA UPRAVE U 2020. GODINI: bruto 5.682,30 kn, neto za nekoga tko živi u Zagrebu i ima samo vlastiti osobni odbitak 4.391,25 kn. Trošak minimalne direktorske plaće 6.619,88 kn. Zaposleni direktor/član uprave si ne mora isplaćivati neto plaću. Minimalni godišnji iznos doprinosa za člana uprave, izvršnog direktora, likvidatora društva ili upravitelj zadruge za 2020. iznosi 24.888,47 kn koja ako nije zadovoljena,  po završetku poslovne godine porezna uprava će rješenjem utvrditi razliku doprinosa i zadužiti člana uprave, izvršnog direktora, likvidatora društva ili upravitelj zadruge kao osobu. 
 • UMANJENJE POREZNE OBVEZE ZA MLADE OSOBE DO 30.GODINA STAROSTI i to:
  • 100% za mlade do 25 godina
  • 50% za mlade od 26 do 30 godina  

               Umanjenje se priznaje kod utvrđivanja godišnje porezne obveze.

 • PROPISIVANJE OBILJEŽJA NESAMOSTALNOG RADA za slučajeve korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona određuju se temeljem ispunjenja tri kriterija:
  • kontrole ponašanja
  • financijske kontrole i
  • odnosa
   To su slučajevi kad Poslodavac za posao koji ima obilježja nesamostalnog rada ugovara s poreznim obveznikom druge načine za obavljanje posla ili koristi organizacijske oblike koji su oporezivi nižim poreznim stopama za potrebe oporezivanja smatrat će primicima od radnog odnosa ( paušalni obrti, ugovori o djelu i slično )
 • NOVI IZNOSI MJESEČNIH DOPRINOSA OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK:
 • paušalisti 1.276,33 kn
 • djelatnost poljoprivrede i šumarstva 1.754,96 kn
 • obrtnici 2.074,04 kn
 • članovi uprave/direktori 2.074,04 kn
 • likvidatori/upravitelji zadruga 2.004,29 kn
 • slobodna zanimanja 3.509,91 kn
 • nezaposleni članovi uprave 3.509,91 kn

O tome i još više na našim tečajevima i radionicama.

Mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.