Pravo na godišnji odmor jedno je od temeljnih prava svakog radnika te je isto utvrđeno odredbama Ustava Republike Hrvatske (čl. 56). Temeljem navedene ustavne odredbe pitanje godišnjeg odmora uređeno je i odredbama Zakona o radu.

 

Koliko minimalno imam prava na godišnji odmor po zakonu?

 

Prema Zakonu o radu, radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na 4 ili 5 tjedana godišnjeg odmora, ovisno o vrsti ugovora:

  • Pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna ima zaposlena osoba koja radi 5 dana u tjednu i 8 sati dnevno.
  • Zaposleni maloljetnik ima pravo na minimalno 5 tjedana godišnjeg odmora.
  • Osobe s invaliditetom ostvaruju pravo na minimalno 5 tjedana godišnjeg odmora.

 

Što s neiskorištenim godišnjim odmorom?

 

Neiskorišteni dio godišnjeg odmora može se prenijeti iz jedne godine u iduću i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja iduće godine.

U slučaju da ste koristili pravo na porodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju te niste iskoristili godišnji odmor imate iznimno pravo iskoristiti ga do kraja kalendarske godine u kojoj se vratite na radno mjesto.

 

pravo na godišnji odmor

 

Plaćeni i neplaćeni dopust

 

Pravo na oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće odnosno plaćeni dopust ostvarujete u slučaju:

  • Važnih osobnih potreba, a osobito u vezi sa sklapanjem braka, rođenjem djeteta, težom bolesti ili smrću člana uže obitelji.
  • Obrazovanja ili stručnog osposobljavanja i usavršavanja.
  • Obrazovanja za potrebe radničkog vijeća ili sindikalnog rada.

Na vaš zahtjev, poslodavac može odobriti neplaćeni dopust, a prilikom njegova trajanja prava i obveze iz radnog odnosa miruju osim ako zakonom nije drugačije uređeno.

 

Što ako mi poslodavac uskrati pravo na godišnji odmor?

 

Svaki radnik ima pravo na godišnji odmor te ga se ne može uskraćivati ili ograničavati niti ga se sam radnik može odreći. Ako se radi o situaciji gdje se isplaćuje naknada umjesto korištenja godišnjeg odmora, onda se to smatra prekršajem poslodavca za koji je predviđena novčana kazna u iznosu od 61.000,00 do 100.000,00 kuna za poslodavca pravnu osobu te od 7.000,00 do 10.000,00 kuna za poslodavca fizičku osobu i odgovornu osobu pravne osobe.

 

Ako imate još pitanja, slobodno nam se javite, rado ćemo vam pomoći!