POREZNE I OSTALE NOVOSTI

Što sve nije plaća radnika

 • uređenje i opremanje radnih prostora i prostora za odmor i prehranu
 • posebna radna odjeća obilježena nazivom ili znakom poslodavca ili isplatitelja plaće u skladu s posebnim propisima o zaštiti na radu i/ili posebnim pravilima poslodavca – RADNA ODJEĆA I SREDSTVA ZA RAD, SLUŽBENI MOBITEL
 • obvezni liječnički pregledi prema posebnim propisima, sistematski kontrolni liječnički pregledi ako su omogućeni svim radnicima – SISTEMATSKI PREGLEDI
 • obrazovanje i izobrazba koje su u svezi s djelatnosti poslodavca – EDUKACIJE
 • članarine po osnovi članstva u strukovnim komorama koje je, prema posebnim propisima, obvezno za radnike pri obavljanju određenih poslova za poslodavaca
 • propisane zatezne kamate na plaću isplaćenu po sudskoj presudi, sudskoj nagodbi ili izvansudskoj nagodbi te na temelju arbitražnih odluka u skladu s posebnim propisom, zatim zatezne kamate isplaćene prema rješenju službeničkih sudova te isplaćene na temelju nagodbi sklopljenih u postupcima za mirno rješenje spora do visine zakonske stope zateznih kamata
 • voda te topli i hladni napici (osim napitaka koji sadržavaju alkohol), koje poslodavac na svoj teret omogućava radnicima za vrijeme radnog vremena – NAPICI
 • PREHRANA – na temelju računa u visini stvarnih izdataka 132,72 € (1.000 HRK ) ili u novčanom iznosu 66,36 € (500 HRK) mjesečno po radniku
 • STANOVANJE: u visini stvarnih izdataka, direktno najmodavcu ili refundacija radniku na redovan tekući račun
 • POSEBNI POPUSTI KOD PRODAJE VLASTITIH PROIZVODA I USLUGA – prodajni uvjeti, problem ako je ispod nabavne cijene !!!
 • POSEBNE KAMATE STOPE ZA DANE POZAJMICE – ispod 2% plaća u naravi
 • CRO KARTICA I GODIŠNJI ODMOR: debitna platežna kartica a kao vaučer za plaćanje turističkih usluga. Poslodavac može neoporezivo napuniti karticu do 331,81 € (2.500 HRK) godišnje po radniku
 • MIROVINSKO III STUP : do 796,34 € (6.000 HRK ) godišnje po radniku, bitna suglasnost radnika
 • DOPUNSKO I PRIVATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE: do 331,81 € (2.500 HRK) godišnje po radniku
 • DONACIJE ZA ZDRAVSTVENE POTREBE: sukladno članku 7. stavak 8. Zakona o porezu na dobit, u darovanja spada i plaćanje troškova za zdravstvene potrebe fizičkih osoba (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala ) rješavanje kojih nije plaćeno osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe, a pod uvjetom da je darovanje odnosno plaćanje troškova obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava, do 2% prošlogodišnjeg prihoda, porezno priznat trošak

 

mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.