OPG je organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji. U Hrvatskoj broj registriranih obiteljskih gospodarstava iznosi 162 966.

 

Tko može otvoriti OPG?

Djelatnosti OPG-a mogu obavljati fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj te fizičke osobe koje imaju prebivalište na teritoriju druge države članice Europske unije. Uvjet upisa u Upisnik je posjedovanje poljoprivrednih resursa (poljoprivrednog zemljišta i/ili stoke) te obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Za otvaranje OPG-a nije potreban temeljni kapital, niti odgovarajuća stručna sprema. Po zakonu, djelatnost OPG-a mora se obavljati trajno, odnosno nije moguće da OPG bude sezonskog karaktera.

Jedan od osnovnih uvjeta za obavljanje djelatnosti OPG-a je posjedovanje i korištenje proizvodnih resursa u poljoprivredi. Navedeno uključuje zemljišta za bilinogojstvo, posjedovanje stoke za stočarstvo, posjedovanje i raspolaganje potrebnim proizvodnim resursima te korištenje stručnih znanja i vještina (ukoliko su propisani za pojedine djelatnosti). Proizvodnim se resursima smatraju: zemljište, nasadi, stoka, zgrade za stoku, pomoćne zgrade, skladišta, objekti za proizvodnju u zaštićenom prostoru, objekti s opremom za čuvanje, skladištenje, preradu i pakiranje, objekti za prodaju, objekti za boravak i usluge, poljoprivredna mehanizacija, priključni, radni i drugi strojevi, uređaji, alati i oprema, transportna sredstva, rad, stručna znanja i vještine.

opg knjigovođe abc solutions knjigovodstvo

 

Djelatnosti koje može obavljati OPG

Prema Zakonu o OPG-u , OPG može obavljati sljedeće djelatnosti:

Djelatnost poljoprivrede

Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi

Dopunske djelatnosti na OPG-u

 

Knjigovodstvo OPG-a

Za svaki OPG potrebno je voditi jednostavno knjigovodstvo, što uključuje: knjigu primitaka i izdataka, popis dugotrajne imovine, knjigu prometa te evidenciju o tražbinama i obvezama. Prilikom prijave OPG-a, morat ćete znati ime knjigovodstva koje će biti zaduženo za poslovanje vašeg OPG-a.

 

Ukoliko želite znati više informacija vezanih uz pokretanje OPG-a, slobodno nam se javite i mi ćemo vam pomoći s našim stručnim savjetima!