Sustav upravljanja ljudskim potencijalima je jedan od najvažnijih područja današnjeg poslovanja.  Sve više se ističe radna snaga kao najvažnija vrijednost nekog društva, neopipljivi kapital. Trenutna situacija, a i procjene stručnjaka, kazuju da će nedostatak kvalificirane radne snage biti u budućnosti sve veći problem.

Kao što ulažemo u opremu, zgrade, sredstva za rad i slično, tako treba ulagati i u znanje. Ulagati u znanje zaposlenika ili sebe kao zaposlenika, znači ulagati u rast poslovanja. Edukacije potiču ljude na nove načine razmišljanja čime se direktno utječe na pristup i kvalitetu radu, motiviranost  i zadovoljstvo zaposlenika jer mogu vidjeti svoj napredak i budućnost u tvrtki. S obzirom da je ulaganje u znanje trajno, zaključili bi da je ulaganje u edukacije dugoročno, i kao takvo je definitivno INVESTICIJA.

Ulaganje u znanje je i ušteda jer osim što postajete bolji i konkurentniji na tržištu, educirana radna snaga kroz kvalitetniji rad i drugačiji pristup radu, manje i košta.

Osim toga, država kroz porezne povlastice potiče ulaganje u edukacije tako da se postiže uštedakroz manje plaćen porez na dobit.

Porezne povlastice mogu se ostvariti za zaposlenike, kroz ulaganje u opće i posebno obrazovanje. Razlika između posebnog i općeg obrazovanja je u mogućnosti primjene stečenog znanja:

 • Posebno obrazovanje je stjecanje kvalifikacija za rad kod poslodavca koje nisu prenosive kod drugih poslodavaca, naprimjer certifikat za ovlaštenog BOSCH servisera ako poslodavac ima ekskluzivno zastupništvo.
 • Opće obrazovanje se odnosi na stjecanje kvalifikacija za rad koje su primjenjive i kod drugih poslodavaca, naprimjer tečaj knjigovodstva.

 

U troškove obrazovanja ulaze troškovi:

 • školarine na osnovnim i srednjim školama, visokim učilištima, poslijediplomski studij, doktorski studij
 • seminari, tečajevi, kongresi, specijalizacije
 • troškovi predavača i instruktora
 • troškovi savjetovanja u svezi s projektima obrazovanja
 • stručna literatura: knjige i časopisi
 • amortizacija opreme koja se koristi za svrhu obrazovanja
 • troškovi dnevnica, smještaja i prijevoza ako se obrazovanje odvija izvan mjesta prebivališta/boravišta zaposlenika

 

Visina moguće uštede ovisi o veličini tvrtke i dali se radi o općem ili posebnom obrazovanju:

 • mikro ili mali poduzetnik može poreznu osnovicu umanjiti za 80% opravdanih troškova općeg obrazovanja i/ili 55% opravdanih troškova posebnog obrazovanja
 • srednji poduzetnik može poreznu osnovicu umanjiti za 80% opravdanih troškova općeg obrazovanja i/ili 45% opravdanih troškova posebnog obrazovanja
 • veliki poduzetnik može poreznu osnovicu umanjiti za 70% opravdanih troškova općeg obrazovanja i/ili 35% opravdanih troškova posebnog obrazovanja

 

Za primjer, ako neki mikro poduzetnik ostvaruje dobit prije oporezivanja 100.000 € i ulagao je tijekom godine u opće obrazovanje 5.000 € mjesečno (60.000 € godišnje), porezna ušteda će iznositi 4.800 €, kroz manje plaćeni porez na dobit, ako usporedimo da je taj iznos uložio u neki drugi trošak, a ne u edukacije.

 

Porez na dobit bez ulaganja u edukacije Porez na dobit sa ulaganjem u edukacije
Bruto dobit 100.000 100.000
Osnovica za porez 100.000 52.000
Porez na dobit 10% 10.000 5.200
Neto dobit za vlasnike 90.000 94.800

 

I na kraju ulaganje u edukacije može biti za potrebe poslovanja ali možda i kao nagrada zaposlenicima za njihov rad.

U nekim strukama nije loše ponuditi zaposlenicima i kombinaciju plaće i ulaganja u obrazovanje, jer ulaganje u obrazovanje ne samo da nije oporezivo nego i stvara uštede kroz manje plaćen porez na dobit.

 

      Mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec