Knjigovodstvene usluge potrebne su da biste mogli pratiti položaj vaše tvrtke, ali i da bi bilo sve u skladu s propisima. Ovlašteni knjigovođe moraju pružiti niz računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga kako bi uspješno vodili poslovne knjige i evidenciju vašeg poslovanja. Saznajte što se to točno ubraja u knjigovodstvene usluge i kako one koriste vašem poslovanju.

 

Što sve uključuju knjigovodstvene usluge?

 

Pod pojmom knjigovodstvenih usluga obuhvaćeno je evidentiranje i praćenje financijskih transakcija vaše tvrtke. Jedan od osnovnih zadataka knjigovođe je priprema financijskih izvješća koja prikazuju uspješnost vašeg poslovanja. Uz vođenje financijskih evidencija, neke od knjigovodstvenih usluga su:

  • evidencija računa dobavljača
  • evidencija izdanih računa
  • evidencija i praćenje uplata kupaca i plaćanja dobavljača
  • usklada stanja sa poslovnim partnerima
  • obračun plaća
  • obračun PDV-a

 

Ipak, postoji razlika između knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga. Knjigovođe prikupljaju financijske podatke uz pomoć kojih onda izrađuju financijski izvještaj. Računovodstvo uključuje pripremu, izvještavanje, analizu i sažimanje financijskih podataka koje su prikupili knjigovođe. Njihova izvješća daju uvid u financijsko stanje i uspješnost poslovanja.

 

ABC Solutions članak koji objašnjava zašto su knjigovodstvene usluge tako važne

 

Što knjigovođa može pružiti vašem poslovanju?

 

Knjigovođe trebaju pripremiti točne financijske podatke kako bi računovođe uspješno pripremile godišnja financijska izvješća i porezne prijave, a postoji još cijeli niz knjigovodstvenih usluga koje knjigovođa može pružiti vašem poslovanju.

 

  1. Unos podataka – uključuje evidentiranje poslovnih transakcija (računi, izvodi, putni nalozi i slično), a samo točni financijski podaci omogućuju pošten prikaz vašeg poslovanja.

 

  1. Usklađivanje – usklađivanje stanja sa poslovnim partnerima odnosi se na postupak usporedbe transakcija, neplaćenih računa i stanja u Vašoj evidenciji i evidenciji Vašeg poslovnog partnera.

 

  1. Fakture i obračun plaća – zadatak knjigovođe je evidentirati izdane i primljene račune i time osigurati pravovremeno stanje potraživanja i dugovanja. Po potrebi može se ugovoriti i usluga fakturiranja, ali u novije doba to više spada u zadatke prodaje. Također, knjigovođa obavlja usluge obračuna plaća – izračun plaće, prilagođavanje odbitaka te osigurava da se neto plaće zaposlenicima isplate na dogovoreni datum dospijeća.

 

  1. Mjesečna financijska izvješća – veliki je broj financijskih izvješća koje knjigovođa treba izrađivati svaki mjesec kako bi mogao pratiti vaše poslovanje. Sva izvješća ukazuju na to je li vaše poslovanje profitabilno ili ne i ima li dovoljno sredstava za svakodnevno poslovanje. Isto tako, tu su sva zakonska potrebna izvješća o kojima vi ne trebate voditi računa.

 

Imate li kakvih dodatnih pitanja, javite nam se i pomoći ćemo vam.