Završni račun i financijski izvještaji – četvrtak, 27.06.2024 + petak, 28.06.2024. 13:00-16:00 h – radionica ONLINE

Osnove poslovanja i samostalno vođenje knjigovodstva poduzeća

Namijenjeno

Dvodnevna radionica namijenjena je knjigovođama i ostalima koji žele savladati izradu završnog računa i financijskih izvještaja za mala poduzeća.

Program

✓ Bruto bilanca
✓ IOS kupaca i dobavljača i ostale završne kontrole

✓ Inventura i knjiženje viškova i manjkova
✓ Obračun amortizacije i kontrola sintetike i analitike
✓ Obračun članarina i doprinosa

 

✓ Završna knjiženja: saldiranje konta prihoda i rashoda
✓ Račun dobiti i gubitka i utvrđivanje bruto dobitka ili gubitka

✓ Porezno nepriznati troškovi i porezne povlastice

 

✓ Utvrđivanje poreza na dobit i PD obrazac
✓ Akontacija poreza na dobit
✓ Porezna imovina i preneseni gubitak

 

✓ Godišnja financijska izvješća: bilanca, RDG, bilješke i odluke
✓ GFI-POD – statistička i javna objava

Predavač: mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.

Kornela ima preko 25 godina iskustva u poslovima savjetovanja, upravljanja, vođenja financija, kontrolinga i računovodstva. Završila je Ekonomski fakultet u Zagrebu, smjer financije i računovodstvo i PDS Financije poduzeća. Trenutno se bavi edukacijama, savjetovanjem i knjigovodstvom kroz vlastito poduzeće.

 

 

Detalji edukacije

Vrijeme: četvrtak, 27.06. + petak, 28.06.2024. 13:00-16:00 h

Cijena: 300 + PDV

Ostvari dodatnih 10% popusta, ako si bivši polaznik!

Popust 20% za prijave do 17.06.2024.

Popust 10% za nove pretplatnike na Newsletter.

Trajanje: 6 h (2 dana x 3 sata)

Materijali: Prezentaciju i praktične zadatke dobivate prije početka tečaja.

Snimka edukacije: U slučaju nemogućnosti sudjelovanja na dijelu edukacije, moguće zatražiti snimku.

Certifikacija: Uvjerenje o pohađanju edukacije

Materijali: Prezentaciju u PDF-u dobivate prije početka webinara

Snimka edukacije: Moći ćete pristupiti snimci ograničeni period nakon održavanja 

Prijavnica