Putni nalozi: kad se pišu i kako?

 

Službeno putovanje je putovanje do 30 dana neprekidno, radi obavljanja određenih poslova vezano za radno mjesto radnika, a u svezi s djelatnosti poslodavca te kada je mjesto putovanja udaljeno  najmanje 30 kilometara od mjesta rada – tada se mora pisati PUTNI NALOG.

 Poslodavac može radnicima neoporezivo isplatiti troškove službenog putovanja:

  1. prijevoze troškove na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka na osnovu računa
  2. troškove noćenja, cestarine, parkiranja i ostalih troškova na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka na osnovu računa
  3. naknade za uporabu privatnog automobila u službene svrhe do 0,40 € po prijeđenom kilometru
  4. dnevnice u zemlji do 26,55 € za službeno putovanje koje traje više od 12 sati dnevno, a za službeno putovanje u zemlji koje traje 8-12 h do 13,28 €
  5. dnevnice u inozemstvu do svote i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdatcima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna.

Svrha dnevnice je nadoknada troškova prehrane i lokalnog prijevoza u odredišnom mjestu.

Ako je na službenom putovanju osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos dnevnice umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera).

Doručak koji je uračunat u cijenu noćenja smatra se troškom noćenja i ne smatra se osiguranom prehranom

Smatrat će se da je osobi prehrana osigurana i ako je osiguran obrok (ručak i/ili večera):

– u cijeni kotizacije za prisustvovanja seminarima, stručnim savjetovanjima i slično

– u cijeni karte za putovanje brodom

– u cijeni zrakoplovne putničke karte, zbog prekida putovanja ili

– iz sredstava reprezentacije poslodavca.

Saznaj više o našim edukacijama koje će ti pomoći da unaprijediš poslovanje: https://www.abc-solutions.hr

Prijavi se da dođeš brže i lakše do cilja: edukacije@abc-solutions.hr